• Μικρές Ιστορίες

Αυτοτελή εργαστήρια

Από την Τετάρτη 29 Αυγούστου μπορείτε δηλώνετε συμμετοχή στα εργαστήρια του Σεπτεμβρίου .

Η δήλωση συμμετοχής σας στα αυτοτελή εργαστήρια είναι απαραίτητη.  Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 9227730 ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του email info@mikresistories.gr