• Μικρές Ιστορίες

Αυτοτελή εργαστήρια

Ενημερωθείτε για τα προγράμματα των εργαστηρίων  του Ιουνίου!

Η δήλωση συμμετοχής σας στα αυτοτελή εργαστήρια είναι απαραίτητη.  Καλέστε μας στο τηλέφωνο 210 9227730.