• Μικρές Ιστορίες

Εργαστήρια για παιδιά 2-3 ετών

εργαστήρια για βρέφη 24-36 μηνών

Τα αυτοτελή εργαστήρια που αφορούν τις ηλικίες 2-3 ετών είναι :

Τα εργαστήρια με σταθερή ομάδα που αφορούν αυτές τις ηλικίες είναι :