• Μικρές Ιστορίες

Ζωγραφίζουμε μαζί!


 Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο τηλεφωνο 210 9227730 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

 

 

 

 

Φωτογραφίες από το εργαστήριο: