• Μικρές Ιστορίες

Ομιλίες

 omilies

  • Ομιλία Οκτωβρίου: Συναισθηματική κακοποίηση

  • Ομιλία Νοεμβρίου:  Διαταραχές Προσωπικότητας

  • Ομιλία Φεβρουαρίου: Πως μιλάμε στα παιδιά για το sex;

  • Ομιλία Μαρτίου: ‘Ορια, κανόνες, συγκρούσεις στην οικογένεια
  • Ομιλία Απριλίου: Ψυχικό Τραύμα, γονεις και παιδιά