• Μικρές Ιστορίες

Εργαστήρια για παιδιά 3-12 ετών

εικονα6
 Τα εργαστήρια που αφορούν τις ηλικίες 3-6 ετών είναι :

Εργαστήριο για παιδιά ηλικίας 10-12 ετών :