• Μικρές Ιστορίες

Εργαστήρια για παιδιά 3-12 ετών

εικονα6
 Τα εργαστήρια που αφορούν τις ηλικίες 3-6 ετών είναι :

 

Το εργαστήριο που αφορά τις ηλικίες 7-12 ετών είναι :