• Μικρές Ιστορίες

Εκπαιδευτικά προγράμματα Α-ΣΤ δημοτικού

Για παιδιά δημοτικού Α’-ΣΤ’ δημοτικού, η παιδαγωγική μας ομάδα εφαρμόζει  τα παρακάτω εκπαιδευτικά προγράμματα :

Διαβάστε την αναλυτική περιγραφή για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία στο τηλέφωνο 210 9227730!