• Μικρές Ιστορίες

Εκπαιδευτικα προγράμματα για 2-3 ετών

Για την ηλικιακή ομάδα του μεταβρεφικού τμήματος, η ομάδα μας έχει σχεδιάσει 3 εκπαιδευτικά προγράμματα: