• Μικρές Ιστορίες

ενήλικες

ενήλικες

 Η παιδαγωγική ομάδα των Μικρών Ιστοριών σχεδιάζει και εφαρμόζει ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ επάνω σε θέματα που αφορούν την Τέχνη στην εκπαίδευση, για παιδαγωγούς προσχολικής αγωγής και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης τόσο στην Αττική, όσο στην Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη και σε άλλα μέρη της Ελλάδας.

Στις Μικρές Ιστορίες, οργανώνονται επίσης ΟΜΙΛΙΕΣ για γονείς και παιδαγωγούς με την συνεργασία εξειδικευμένων επιστημόνων, με στόχο την ενημέρωση επάνω σε θέματα που αφορούν την ψυχική και σωματική υγεία των παιδιών.

Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντός μας επάνω σε θέματα που αφορούν τις σχέσεις γονέων και παιδιού, στις Μικρές Ιστορίες επιπλέον πραγματοποιούνται ΟΜΑΔΕΣ ΓΟΝΕΩΝ.