• Μικρές Ιστορίες

Σεμινάρια

  • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ Φτιάχνω την τάξη μου
  • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ Παίζω και ανακαλύπτω μυστικά της αφήγησης
  • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΡΤΙΟΥ Αισθητηριακή αγωγή
  • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΡΙΛΙΟΥ Γιορτάζουμε …α λλιώς!
  • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΑΪΟΥ Όλα αρχίζουν από την αρχή (Οι τρεις πρώτοι μήνες της σχολικής χρονιάς (Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος) και η σημασία τους στην εκπαιδευτική διαδικασία)