• Μικρές Ιστορίες

Η φιλοσοφία μας

όταν η τέχνη γίνεται παιχνίδι

Στις Μικρές Ιστορίες κάθε παιδί είναι ένας ξεχωριστός άνθρωπος που έχει την θέση του μέσα στην ομάδα.

Στόχος μας είναι να δώσουμε στα παιδιά τα ερεθίσματα που θα τα βοηθήσουν να σκέφτονται, να δημιουργούν, να πειραματίζονται, νααισθάνονται, να παίζουν, να αναπτύσσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες και κυρίως να ονειρεύονται.

Πιστεύουμε ότι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας πρέπει να είναι ελεύθερα να εξερευνούν τον κόσμο  γύρω τους και έτσι δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα στη παρόρμησή τους να εκφράζονται και να δημιουργούν.

Κύριο μέλημά μας είναι η συναισθηματική ασφάλεια των παιδιών που βρίσκονται στον χώρο μας. Για να μπορεί ένα παιδί να παίζει ελεύθερα και να δημιουργεί, βασική προϋπόθεση είναι η δημιουργία ατμόσφαιρας εμπιστοσύνης ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και στους παιδαγωγούς, κάτι που εμείς εδώ στις Μικρές Ιστορίες το επιδιώκουμε καθημερινά.

Η παιδαγωγική μοιάζει με συνεχή κίνηση. Δεν πιστεύω ότι κάθε παιδαγωγός γνωρίζει πού θα οδηγήσει η κάθε μέρα. Η παιδαγωγική είναι μια διαδρομή που ανακαλύπτεις καθώς ταξιδεύεις…

Loris Malaguzzi – Reggio Emilia

Στις Μικρές Ιστορίες, παιδαγωγοί και παιδιά γίνονται ένα, έχουν ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις και οργανώνουν τις δράσεις τους από κοινού μετά από συζήτηση με όλα τα μέλη της ομάδας.

Κάθε παιδί είναι ξεχωριστό και η μάθηση είναι μια διαδικασία που προκύπτει τόσο μέσα από την ατομική, όσο και από την ομαδική προσπάθεια των παιδιών.

Η συζήτηση και ο διάλογος είναι το κύριο μέσο που θα μας βοηθήσει να επιλύσουμε τα προβλήματά μας, να αναπτύξουμε τις σκέψεις μας, να μοιραστούμε τις αγωνίες μας. Δεν υπάρχουν συγκρίσεις ανάμεσα στα μέλη της ομάδας, μιας και αυτό που πιστεύουμε είναι ότι κάθε άνθρωπος έχει τα δικά του χαρίσματα που τον βοηθούν στην εξέλιξη και στην επικοινωνία.

Στις Μικρές Ιστορίες, τα παιδιά μαθαίνουν μέσα από πολλαπλές “συμβολικές γλώσσες” που προσφέρουν οι τέχνες, όπως η ζωγραφική, η μουσική, το κουκλοθέατρο, το  θεατρικό παιχνίδι, ο χορός, η γλυπτική και οι άλλες τέχνες.

Ακολουθώντας την παιδαγωγική προσέγγιση των σχολείων του Reggio Emilia της Βόρειας Ιταλίας, εμείς στις Μικρές Ιστορίες, θεωρούμε τις τέχνες το μέσο που οδηγεί τα παιδιά στο να εξερευνήσουν και να αντιληφθούν τον κόσμο γύρω τους και για τον λόγο αυτό στα σχέδια εργασίας που επεξεργάζονται οι ομάδες οι τέχνες κατέχουν τον κύριο ρόλο.

Η Τέχνη λοιπόν στις Μικρές Ιστορίες γίνεται παιχνίδι και όλοι μαζί είμαστε μια ομάδα που καθημερινά ανακαλύπτει κάτι καινούργιο!