• Μικρές Ιστορίες

Εργαστήρια για παιδιά 3-15 ετών

 Τα εργαστήρια που αφορούν αυτές τις ηλικίες είναι :

  • Messy play – 
  • Ιστορίες για παιχνίδι – 
  • Εργαστήρι βιωματικής μουσικής – 
  • Και η αυλαία ανοίγει (θεατρικό εργαστήρι) –
  • Κάνε χώρο στο χορό-